Αυτή η Συμφωνία Χρήσης, οι Όροι Χρήσης της πλατφόρμας, καθώς και όλες οι πολιτικές και οι πρόσθετοι όροι καθορίζουν τους όρους με τους οποίους το Doomhall stores σας προσφέρει πρόσβαση και χρήση της πλατφόρμας της. Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των πολιτικών μας εδώ. Οι Όροι Χρήσης της πλατφόρμας, όλες οι πολιτικές και οι πρόσθετοι όροι ενσωματώνονται σε αυτήν τη συμφωνία χρήστη – καταναλωτή.
Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους αυτής της Συμφωνίας Χρήστη κατά την πρόσβαση ή τη χρήση των Υπηρεσιών μας.

To Doomhall stores είναι ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων και αγορών όπου φιλοξενεί κατόπιν ενοικιάσεως, αυτόνομα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Το κάθε κατάστημα διατηρεί τις δικές του επιλογές εισπράξεων και αποστολών, αυτό σημαίνει ότι οι συναλλαγές σας γίνονται απευθείας με το εκάστοτε κατάστημα που πουλάει το προϊόν και όχι με τη πλατφόρμα Doomhall stores. Η πραγματική πώληση είναι απευθείας μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή και το Doomhall δεν έχει απολύτως καμία ευθύνη για τις μεταξύ τους συναλλαγές.
Ως εκ τούτου το Doomhall δεν επεμβαίνει σε συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ των καταναλωτών και τον καταστημάτων.

Οποιαδήποτε καθοδήγηση παρέχουμε ως μέρος των Υπηρεσιών μας, όπως η καταγγελία, ο τρόπος επιλογής προϊόντων, η επικοινωνία με τα καταστήματα,  είναι αποκλειστικά ενημερωτική και μπορείτε να αποφασίσετε να την ακολουθήσετε ή όχι.

Τα καταστήματα που λειτουργούν στη πλατφόρμα είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν  τους κανόνες Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο που ισχύει από 15 Μαρτίου 2017 με απόφαση του αρμόδιου υπουργείου και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. https://gr.doomhall.com/κώδικας-καταναλωτικής-δεοντολογίας/

Το Doomhall έχει εποπτικό ρόλο για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας και των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη λειτουργία των καταστημάτων και που βρίσκονται στη διεύθυνση https://gr.doomhall.com/terms_gr/

Ως εκ τούτου αν υπάρξει η οποιαδήποτε διαφωνία, μεταξύ καταναλωτή και καταστήματος, ο καταναλωτής μπορεί να αποταθεί στο Doomhall stores, χρησιμοποιώντας την ειδική φόρμα υποστήριξης και να ζητήσει τη διαμεσολάβηση της πλατφόρμας.
Το Doomhall ενεργεί διαμεσολαβητικά, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή του και κυρίως αν τηρήθηκαν οι κανόνες και οι προϋποθέσεις, αλλά και οι κανόνες Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

Το Doomhall, λαμβάνει πολύ σοβαρά τις καταγγελίες τόσο από μέρους των καταναλωτών όσο και από μέρους των καταστημάτων.

Σε περίπτωση παραβάσεων του καταστήματος, θα ζητήσει άμεσα την αποκατάσταση των απαιτήσεων του καταναλωτή, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι  το Doomhall stores, δεν μπορεί να εξαναγκάσει κανένα κατάστημα που βρίσκεται στη πλατφόρμα του, να επιστρέψει χρήματα ή να αντικαταστήσει προϊόν , αλλά μπορεί να πάρει μέτρα και κυρώσεις εναντίων του καταστήματος που διέπραξε τη παράβαση βάση των όρων και προϋποθέσεων που υπάρχουν στη παρακάτω διεύθυνση  https://gr.doomhall.com/terms_gr/

Αποστολή και πληρωμή
όπως αναφέρθηκε και ποιο πάνω, τα καταστήματα λειτουργούν αυτόνομα και μπορούν να ορίζουν τον τρόπο που μπορούν να πληρώνονται για τα αγαθά που πουλάνε, η πολιτική δεν είναι ενιαία και γι’ αυτό η πολιτική πληρωμών μπορεί να διαφέρει από κατάστημα σε κατάστημα.

Το ίδιο ισχύει και για τους τρόπους αποστολής όπου το κάθε αυτόνομο κατάστημα, που λειτουργεί εντός της πλατφόρμας Doonhall stores,  διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει τις δικές του ζώνες, τρόπους και κόστος αποστολής.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η όποια συναλλαγή μέσα στη πλατφόρμα Doomall stores, γίνετε με την αποκλειστική ευθύνη του καταναλωτή.
Το Doomhall stores δεν έχει καμία ευθύνη και ούτε μπορεί να του ζητηθεί ευθύνη από καταναλωτές για προϊόντα που δεν παρελήφθησαν, ή προϊόντα που παρελήφθησαν και δεν ήταν στη κατάσταση που ανέμενε ο καταναλωτής ή που δεν ανταποκρινόταν στη περιγραφή και τις φωτογραφίες που παρουσίαζε το κατάστημα.
Ωστόσο, το Doomhall λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη όλες τις καταγγελίες που αφορούν καθυστερημένες αποστολές, προϊόντα που δεν παρελήφθησαν, ελαττωματικά προϊόντα, παραπλανητικές περιγραφές και φωτογραφίες,  κλπ. Ερευνά τη κάθε περίπτωση και ενεργεί διαμεσολαβητικά ώστε να βρεθεί λύση ανάμεσα στο κατάστημα και το καταναλωτή.
Παράλληλα, εάν το κατάστημα, αποδειχθεί, πράγματι, ότι έχει παραβιάσει όρους λειτουργίας και τους κανόνες Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, θα υποστεί συνέπιες όπως αυτές περιγράφονται στο https://gr.doomhall.com/terms_gr/

Τιμολόγηση προϊόντων
Η έκδοση φορολογικών στοιχείων βαραίνουν απόλυτα το αυτόνομο κατάστημα που λειτουργεί εντός του Doomhall stores, που πουλάει το προϊόν και όχι τη πλατφόρμα DOOMHALL stores.
Το εκάστοτε κατάστημα, που λειτουργεί εντός του Doomhall stores,  είναι υποχρεωμένο να εκδίδει νόμιμη απόδειξη ή τιμολόγιο για τη κάθε συναλλαγή – αγοροπωλησία που γίνετε εντός της πλατφόρμας.
Σε περίπτωση που η αποστολή δεν συνοδεύεται από νόμιμα φορολογικά παραστατικά, τότε η συναλλαγή θεωρείτε παράνομη και θα πρέπει να καταγγέλλεται στη πλατφόρμα του Doomhall stores.

Εάν η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων γίνεται με τη συναίνεση του καταναλωτή, τότε είναι υπόλογος και ο καταναλωτής.

Αλλαγές  προϊόντων
Τα καταστήματα  που λειτουργούν στο Doomhall stores, μπορούν να δημιουργήσουν τους δικούς τους κανόνες για την αντικατάσταση προϊόντων ή επιστροφών ελαττωματικών προϊόντων και επιστροφών χρημάτων υπό ορισμένες συνθήκες.

Τα αυτόνομα καταστήματα που λειτουργούν μέσα στη πλατφόρμα Doomhall stores, είναι υποχρεωμένα να αναρτούν τους όρους και προϋποθέσεις που θα διέπουν τις συναλλαγές τους.
Συμβουλεύουμε όλους τους καταναλωτές να διαβάζουν τους όρους και προϋποθέσεις του καταστήματος πριν προχωρήσουν στην αγορά.

Πωλήσεις ανά χώρα
Η πλατφόρμα Doomhall stores, επιτρέπει τη λειτουργία καταστημάτων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επιτρέπει τη πώληση τόσο εντός της Ελλάδος όσο και στην Ε.Ε.
Σε ελάχιστες περιπτώσεις και σε τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε.

Το κάθε κατάστημα ορίζει τη δική του πολιτική πωλήσεων, που μπορεί να αλλάζει από χώρα σε χώρα.

Αξιολογήσεις
Οι αξιολογήσεις, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη λειτουργεία της πλατφόρμας που μπορεί να αναδείξει τη ποιότητα τόσο των προϊόντων όσο και των ίδιων των καταστημάτων.

Οι Καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να αξιολογούν το κατάστημα και τα προϊόντα που αγόρασαν, τόσο για την εξυπηρέτηση όσο και για την αποστολή και τη ποιότητα των προϊόντων που αγόρασαν.

Αξιολόγηση μπορεί να κάνει και το κατάστημα προς τους πελάτες του.

Επικοινωνία με τα καταστήματα
Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με το κατάστημα, τηλεφωνικά, με email, ή μέσο της φόρμας επικοινωνίας.
Προτρέπουμε τους καταναλωτές να επικοινωνούν με τη φόρμα επικοινωνίας ώστε να υπάρχει καταγεγραμμένο ιστορικό.
Τέλος, οι καταναλωτές θα μπορούν να χρησιμοποιούν και το κεντρικό κέντρο βοηθείας του Doomhall stores και από εκεί το σύστημα θα ενημερώνει το κατάστημα.


Επικοινωνία με τη πλατφόρμα
Doomhall stores
Οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιούν το κέντρο επικοινωνίας και να ανοίγουν αίτημα υποστήριξης. Το κέντρο υποστήριξης και επικοινωνίας του Doomhall stores, προωθεί το αίτημα στο ανάλογο τμήμα προκειμένου να αξιολογηθεί και να απαντηθεί το αίτημα.
Ανάλογος του τύπου της επικοινωνίας τα αιτήματα απαντώνται από 24 έως και 72 ώρες.

Αν πρόκειται για καταγγελία, ο καταγγέλλων θα πρέπει να στέλνει όλα τα στοιχεία που θα διαθέτει. Π.χ. αριθμό παραγγελίας, τιμολόγιο, επικοινωνίες με το κατάστημα, κλπ.

Κανόνες λειτουργίας αγοράς και απαγορεύσεις
Οι καταναλωτές, πρέπει να είναι προσεκτικοί στις αγορές τους, να εξετάζουν με προσοχή το προϊόν που επιθυμούν να αγοράσουν και αν χρειαστεί να έρχονται σε επικοινωνία με το κατάστημα για τυχών απορίες τους.

Κατά την αγορά, θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι το συγκεκριμένο προϊόν είναι αυτό που επιθυμούν να αγοράσουν.

θα πρέπει να είναι μεγάλη η προσοχή  του καταναλωτή εάν πρόκειται για προϊόν που θα πρέπει να επιλεγεί βάρος ή μέγεθος.

Οι καταναλωτές που δεν παραλαμβάνουν τα προϊόντας τους, μέχρι και 2 φορές και στέλνονται πίσω στο κατάστημα θα μπαίνει σε Black list και θα είναι αποκλεισμένος από όλη τα καταστήματα που λειτουργούν στη πλατφόρμα.

Τα καταστήματα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να συμπεριληφθεί ένας καταναλωτής στη Black list για σοβαρούς λόγους, όπως απάτης, παρενόχλησής, κλπ. Φυσικά, το κατάστημα, θα πρέπει να συνοδεύει τη καταγγελία με σχετικές αποδείξεις.

Δήλωση συναίνεσης με τους όρους και προϋποθέσεις της πλατφόρμας Doomhall stores
Χρησιμοποιώντας τη πλατφόρμα Doomhall stores, ο εκάστοτε χρήστης – καταναλωτής, δηλώνει αυτόματα ότι συμφωνεί με όλους τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις. Ο χρήστης – καταναλωτής που χρησιμοποιεί τη πλατφόρμα, κατανοεί απόλυτα τις θέσεις και τους κανόνες της λειτουργίας της πλατφόρμας Doomhall stores.
Η οποιαδήποτε νομική διαφορά αγοροπωλησίας, που μπορεί να προκύψει  ανάμεσα σε καταναλωτή και κατάστημα  που λειτουργεί μέσα στη πλατφόρμα Doomhall stores, αφορά καθαρά το καταναλωτή και το κατάστημα, ωστόσο το Doomhall stores μπορεί, αν του ζητηθεί, επίσημα και μόνο από τα πρόσωπα ( φυσικά ή νομικά), που εμπλέκονται στην υπόθεση,  να παραδώσει όλες τις καταγεγραμμένες επικοινωνίες και συναλλαγές.

Το Doomhall stores, καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε τα καταστήματα της πλατφόρμας να λειτουργούν, πάντα, σύμφωνα με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που είναι υποχρεωμένα τα καταστήματα να ακολουθούν και που μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση https://gr.doomhall.com/terms_gr/  όπως επίσης είναι υποχρεώση τους να ακολουθούν τους όρους Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο που ισχύει από 15 Μαρτίου 2017 με απόφαση του αρμόδιου υπουργείου και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. https://gr.doomhall.com/κώδικας-καταναλωτικής-δεοντολογίας/

Main Menu