αν το αντικείμενο είναι πάνω από 2 κιλά

Main Menu